Slovensky
Deutsch
APG Technologies > kariéra

Ak máte záujem stať sa súčasťou pracovného tímu APG Technologies v Bratislave, vyplňte, prosím, nasledujúci formulár. Informácie, ktoré APG Technologies získa prostredníctvom tohto formulára, neposkytuje tretím osobám.
Pozícia:
Titul, meno, priezvisko:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Dátum narodenia:
*Telefón (pevná linka):
*Mobil:
E-mail:
Ukončené vzdelanie:
Prehľad dosiahnutého vzdelania:
Prehľad doterajších profesionálnych skúseností:
Osoby, telefónne čísla, ktoré môžeme kontaktovať za účelom poskytnutia referencií o Vašej osobe:
Vaša predstava o výške platu:
Termín možného nástupu:
Dodatočné informácie, ktoré považujete za potrebné uviesť:
REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA:
Užívateľ:
Heslo: